Tag Archives: תוכניות בריאות ורפואה לארגון

Corporate Medicine תוכניות ארגוניות לניהול מערכי רפואה ובריאות

תוכניות ניהול בריאות מתקדמות  להגדלת תפוקות מסחריות בארגון. ManageMed מלווה ארגונים במערכים מתקדמים לניהול ארגוני של רפואת פרמיום ומערכי בריאות מתקדמים פנים וחוץ ארגוניים. כחלק ממערכי רווחה מתקדמים בארגונים כיום ניהול רפואי מתקדם ומערכי רפואה ובריאות בארגון הינם כלי משמעותי בהגדלת מסחריות, תפוקודת עובד, ונאמנותו לארגון. בניית ואפיון תוכנית בריאות ארגונית לפי צרכי הארגון ובכפוף להמשך...

בניית ערוצי מטופלים מחברות וועדי עובדים

שיתופי פעולה עם ארגונים וועדי עובדים מובילים וניהול רשת שירותי פרימיום למטופלים. כדי לייצר פעילות ארוכת טווח ושוטפת, חשוב מאוד להוביל במוקדי הכוח בישראל אצל קהלים ייעודיים. חלק מפעילותנו נוגע להובלת ארגונים וועדי עובדים שאנו נמצאים עמם בשיתוף פעולה לעבר רפואה טובה יותר. אנו מנהלים עבור הארגונים עמם אנו נמצאים בשיתוף פעולה את מערך הרפואי להמשך...

תוכניות ניהול בריאות ואורח חיים ארגוני להגדלת תפוקות בארגון

תוכניות רבעוניות ושנתיות לניהול בריאות בתוך הארגון כולל בדיקות רפואיות וימי בריאות מרוכזים בתוך הארגון; הטבות והנחות בצריכת מוצרים שונים מעולמות רפואיים ופארארפואיים ובטיפולי גוף- נפש- רגש וכן תוכניות מנהלים להתמודדות עם עומס ותוכניות בריאות להפגת מתחים....