Tag Archives: ניתוח

חוק ההסדרים פגיעה בחופש הבחירה

דרוש: צו מניעה דחוף  לחוק ההסדרים שנוטל מאיתנו את חופש בחירת מנתח לניתוח. חוק ההסדרים החדש מתייחס מפורשות לאפשרות בחירת מנתח בניתוח פרטי והלכה למעשה מגביל מהותית את האפשרות שלנו האזרחים או בשעת מצוקה המטופלים, לבחור מנתח לניתוח שאנו עומדים לעבור.  כל זאת בניגוד גמור לסיבה העיקרית לשמה נוצרו ביטוחי הבריאות במהותם: בחירת מנתח בפרטי. להמשך...

MicroTese הפקת זרע מיקרוכירורגית

(Microsurgical Dissection TESE (MicroTese for Nonobstructive Azoospermia גברים רבים שבדיקת הזרע שלהם נמוכה או 0 מאובחנים כ”עקרים”, כלא פוריים, פעמים רבות מדי נאמר להם לשקול תרומת זרע או אימוץ ורופאים רבים מדי משתמשים בפרוגנוזה הרפואית “לא יהיה לך צאצא ביולגי” כאבחנה חד משמעית . עם התקדמות מדע האנדרולוגיה (רפואת גברים ופוריות גברים), התקדם משמעותית גם להמשך...

תיקון מיקרוכירורגי של וריקוצלה (Microsurgical Varicocelectomy)

תמונת עומק על הוריקוצל – מהו? מי סובל ממנו? נקודת מבט על וריקוצל לזוגות המנסים להרות ונמצאים בתהליכי פוריות, למי מתאים הטיפול הניתוחי? מהי הגישה המיקרוכירורגית ועד כמה היא נפוצה ? ואיך מתבצע הניתוח. ...