Tag Archives: ידע מקצועי

לקוחות ופרויקטים- דוגמאות למודלים ופרוייקטים בתחומים רפואיים:

הידע המקצועי שמאגדת לתוכה ManageMed בשיווק רפואי ממוקד כולל נסיון עשיר של כ- 10 שנים בעשרות פרוייקטים בתחומי הרפואה, פארארפואה ותחומים משיקי לרפואה שונים מדיסציפלינות שונות. לאורך השנים נטלנו חלק בייעוץ, הקמה וליווי של פרוייקטים בארץ ובעולם מדיציפלינות רפואיות שונות: Group Practice אסיא מדיקל www.assia.co.il הקמה, בנייה והובלה להצלחה של קבוצת הכירורגים (לשעבר המרכז לכירורגיה). להמשך...