Tag Archives: השתתפות עצמית

מילון המונחים הסודי לביטוח בריאות- כל אחד יכול לדבר ב”ביטוחית”

מה מסתתר  ב”מאחורי הקלעים” של המילים? מתי מילה גדולה היא לא סוף פסוק? איך מתמודדים עם סירוב של הגורם המשלם לכסות את התביעה לכיסוי מכל מיני טעמים? הבורות שלנו במושגים ביטוחיים וודאי בביטוח בריאות פרטי היא “נשק יום הדין” המשמש כנגדנו.  כשאנו זקוקים לניתוח או לפרוצדורה שהביטוח הפרטי שלנו צריך לכסות, ואז מילים גדולות הופכות להמשך...

עזרה ראשונה למבוטח לקראת ניתוח

או: כל מיני דברים שהיינו צריכים לדעת בכיסוי הביטוחי שלנו ומישהו כתב באותיות ממש ממש קטנות… אספנו עבורך כמה מהשאלות החשובות שהעלו מטופלים שליווינו לאורך השנים, כדי לסייע  בנבכי עולם הכיסוי הביטוחי. מה חשוב מאוד לדעת? ואיך גורמים לכך שהכיסוי הביטוחי שלי אכן יעשה את מה שלשמו נרכש, בעת הצורך? הפרדוקס המצוי בתוך רכישת ביטוח להמשך...