ManageMed לארגונים ולוועדי עובדים

Corporate Medicine

תועלות לארגון:

 • הגדלת קשר עובד ארגון- תוכניות טיפול ארגוניות
 • מעורבות במהלך הבריאות של העובד והגדלת תפוקות מסחריות
 • חסכון בימי מחלה לארגון- בדיוקת פנים ארגוניות
 • ניהול כל מערך התיק הרפואי והבירוקרטיה הרפואית לעובד ומשפחתו
 • הטבות ארגוניות בעולמות של רפואה, בריאות ואורח חיים

עוד על Manage-med לארגונים ולוועדי עובדים

 • בעולם המסחרי של היום מושם דגש רב בחברות עתירות כח אדם על בניית והעמקת הקשר בין רווחה בריאותית של העובד לבין מחוייבותו למקום עבודתו, ורבות נכתב על הגדלת תפוקות מסחריות כתוצאה ממעורבות הארגון במהלכי בריאות רפואה ואורח חיים של העובד.
  ניהול מהלכי ומערכי רפואה ובריאות עבור העובד,  בימי בריאות ולא פחות מכך בעתות מצוקה וחולי, הופכת להיות חלק בלתי נפרד מניהול משאבי אנוש וכח אדם בחברות.  הארגונים עמם אנו נמצאים בשיתוף פעולה פועלים להעמקת הקשר בין מקום העבודה ודואגים לרווחתו הבריאותית ולצרכיו הרפואיים של העובד ומעניקים לעובדיהם מערך רחב של ניהול מהלכי רפואה ובריאות פנים וחוץ ארגוניים.

  ManageMed מלווה ארגונים בכל התהליכים הללו בשירותי out sourcing מותאמים לצרכיו של הארגון.
  חלק גדול מהשירותים ניתן לארגון ללא תשלום ובמסגרת הפוליסות הביטוחיות ללא הגדלת הפרמיה השנתית.