שירות “יועצת טרום ניתוח” הגדלת מכירות רפואיות בטווח מיידי

איך תגדיל את המכירות הרפואיות מבלי להשקיע משאבים ניכרים?
כיצד תגדיל את היחס בין ייעוץ לניתוח בפועל?
איך
תקטין את זליגת המוטפלים למתחרים או הסטתם ע”י חברות הביטוח?
איך תעצים את המוניטין המקצועי שלך בקרב מטופלים להגדלת שיעור מטופלים חוזרים (“פה לאוזן”)?

“יועצת טרום ניתוח” הינו שירות להגדלת מכירות רפואיות בטווח המיידי, תוך הקטנת שיעור הנטישה של מטופלים בשל ניהול לא נכון של מערך הכיסוי הביטוחי של הרופא או של המטופל.

מבדיקות וסקרים שנערכו במרפאות מסתמנת ‘זליגת’ מטופלים בשיעור של 30%-60% בדרך בין חדר הרופא לחדר הניתוח. שיעור ניכר מוסט על ידי הגורמים המשלמים למתחרים או לפתרונות זולים יותר.

שירות “יועצת טרום ניתוח” עוסק בכל האספקטים המכירתיים של ניהול מערכי הביטוח עבור המטופל ובתוך כך ליווי שלו עבור ומטעם הרופא, כך שימוצו כל זכויותיו הביטוחיות עד תום. יועצי ManageMed אמונים על טיפול כולל עבור המטופל בכל הגשת החומר לגורמים המשלמים (חברות הביטוח וקופות החולים )וניהול התביעות עד לקבלת ההתחייבויות ובכך מנהלים עבור המטופל את כל המהלך הטיפולי שלו- מטעם הרופא.

לך הרופא – השירות מקטין במאות אחוזים זליגת מטופלים, מגדיל באחוזים ניכרים את רמת שביעות הרצון והמחוייבות לרופא ומעניק ערכים תדמיתיים (פה לאוזן ושרשור מטופלים) שערכם השיווקי לא יסולא בפז.

בנוסף אנו מציעים כיסוי של שירותי ניהול אסטרטגיה ביטוחית כוללת, לרבות ניהול מו”מ מול הגורמים המבטחים- לניהול הסכמים חדשים, ניהול מדיניות מחיר להסכמים קיימים וייעוץ ביטוח כולל.

לבדיקת מידת התאמת השירות גם עבורך צור קשר:vered@manage-med.com