Group Practice – איך עושים את זה נכון? חלק ב’

כמו כל שותפות מכל סוג שהוא, גם בהקמת שותפות רפואית

חשוב מאוד לתת את הדעת על תמהיל השותפות,

היסודות עליהם היא מושתתת וערכיה.

ישנן דוגמאות רבות מחמש השנים האחרונות לקבוצות רופאים שקמו

במתכונות שונות, חלקן הצליחו וחלקן לא – חלק גדול מההסברים נעוץ

בהבנת מספר כללי בסיס לתשתית הקבוצה מבחינת הבנת ההצדקה לקיומה.

גם אם הקבוצה קיימת כבר- חשוב מאוד לתת את הדעת לסוגיות תמהיל השותפות ויסודותיה כדי לבחון

את ערוצי הצמיחה העתידיים.

תמצית כללי הבסיס ל- Group Practice:

הגודל לא קובע: קבוצה איכותית לא נמדדת בגודל שלה- נהפוך הוא – כמעט תמיד ריבוי רופאים הוא עומס על מערך הניהול והשיווק ולרוב לא ניתן לתמוך ולהצמיח קבוצה שנבנית בקצב לא נכון.

“חברים יש בשק”ם”: טעות רווחת ומוכרת בגיבוש קבוצות היא התגבשות על בסיס חברי וקולגיאלי, פעמים רבות מדובר ברופאים באותו תחום.

בהקמת שותפות רפואית חשוב שהציר המרכזי לבניית השותפות יהיה צרכי השוק וערכים מסחריים וטיפוליים- חברות צריכה להיות השיקול המשני בחשיבותו.

תמהיל נכון של רופאים: פוטנציאל מוניטין קיים מול פוטנציאל מוניטיני עתידי.

מאוד חשוב לבחון את תמהיל הרופאים מבחינת תמהיל מוניטיני. באופן גורף- קבוצה איכותית תבנה

משילוב של דירוג מוניטיני של בכירים בעלי שם עם בכירים ששמם עדיין לא מוצב וכדאי לייצר

גם דור ב’ – רופאים בתחילת דרכם.

בניית תמהיל מוצרים נכון למטופלים ותוכנית עסקית

אפיון עומק של צרכי השוק לפני ובכל מהלך קיומה של קבוצה הוא בסיס הכרחי להקמתה ולצמיחתה.

הבנה מה חסר? מה ניתן להציע? מהו הפוקוס העסקי של הקבוצה?

אחד הכללים המהותיים ביותר לגיבוש קבוצה מניבה הוא הבנת שוק הצרכנים והדרישה והתגבשות סביבו כציר מרכזי.


ניהול והבנת הציר הביטוחי והמימוני וקביעת אסטרטיית תמחור קבוצתית ופרטנית

בניית חלופות ביטוחיות למענה לאוכלוסיות שונות באותו תחום.

שותפות ערכית וגיבוש אמנה קבוצתית

ערכים משותפים- ערכי שותפות בGroup רפואי חשובים מאין כמוהם. תפיסות ניהול, תפיסות טיפול ערכיות משותפות ואתיקה מקצועית משותפת הן אבני בסיס לקיומה או לאי קיומה של שותפות לטווח ארוך.

פוטנציאל צמיחה ומנופי צמיחה – (אופק)

בניית תוכנית מסחרית, שיווקית וגיבוש כלים ייעודיים לקבוצה לטווח קצר ולטווח ארוך

מודל שותפות נכון והסכמים מסחריים “תפורים היטב” בין השותפים

ניהול נכון של שלל האספקטים בניהול Group על כל רבדיו מייצר את ההבדל בין קבוצה צומחת

לקבוצה שמבוססת רק על Time sharing

ולא לשכוח…

אגואטקטומי ניתוח חדשני פרי המצאתנו (אנחנו מבצעים אותו פתוח או בלפ’)- בהקמת שותפות חשוב מאוד להיות מסוגלים לגבש ערכים מקצועיים, שיווקיים ומסחריים- לשם כך נדרשת הסרה חלקית או מלאה של האגו לפרקים.

ב- ManageMed נסיון ייחודי ורב שנים בקבוצות הרופאים המובילות בישראל.

נשמח לבחון יחד אתכם דרכים לשיתוף פעולה.

למידע נוסף: Vered@manage-med.ocm