ניהול מהלך התיק מול הגורם המשלם וייצוג מול גורם מבטח

בורות  לגבי זכויות רפואיות ומימוש זכויות ביטוח רפואי היא מנת חלקם של כמעט כל אזרחי מדינת ישראל.

היא קשורה בחלקה בעובדה שהפוליסות אכן ארוכות ומסורבלות ומלאות פרטים קטנים, וגם בעובדה שאף אחד מאיתנו לא אוהב לחשוב על הזמן בו נצטרך להשתמש בפוליס ביטוח רפואית. ולכן- אנחנו לא קוראים את  האותיות,  קטנות או גדולות וודאי לא בפוליסות ביטוח בריאות.

כשמגיעה העת להשתמש בפוליסה הרפואית, הבורות הזאת היא לרעתנו. ידע = כסף. ובמקרה הזה, ידע לפעמים מציל חיים או לפחות איכות חיים.

תביעות נדחות פעמים רבות ללא סיבה, מטופלים מופנים לפרוצדורה אחרת זולה יותר או מנתח שלא בחרו. הם אינם מודעים לתנאי השיפוי (= החזר כסף) שמגיע להם וסובלים מסחבת מיותרת. וכואבת.

ב- ManageMed אתה לא לבד.

יועצת אישית תעמוד לרשותך ותנהל עבורך ומטעמך את כל התיק מול הגורמים המבטחים למיצוי מהיר, מיטבי ואיכותי של זכויותיך הרפואיות.

אפיון וניתוח כל הפוליסות שברשותך (ביטוחים קופתיים, משלימים ופרטיים), הגשת תיק תביעה לגורמים המשלמים, ניהול כל האדמיניסטרציה, קבלת החזרים, שיפויים ופיצויים.

אנחנו כאן ללוות אותך למימוש הזכויות הרפואיות שלך.

אם אתה עומד בפני ביצוע פרוצדורה רפואית – פנה אלינו עכשיו לקבלת מידע נוסף:

info@manage-med.com