Corporate Medicine תוכניות ארגוניות לניהול מערכי רפואה ובריאות

תוכניות ניהול בריאות מתקדמות  להגדלת תפוקות מסחריות בארגון.

ManageMed מלווה ארגונים במערכים מתקדמים לניהול ארגוני של רפואת פרמיום ומערכי בריאות מתקדמים פנים וחוץ ארגוניים.

כחלק ממערכי רווחה מתקדמים בארגונים כיום ניהול רפואי מתקדם ומערכי רפואה ובריאות בארגון הינם כלי משמעותי בהגדלת מסחריות, תפוקודת עובד, ונאמנותו לארגון.

בניית ואפיון תוכנית בריאות ארגונית לפי צרכי הארגון ובכפוף לפוליסות ביטוחיות ו\או תקציבי הארגון ויישומן בפועל. ניהול מערכי בריאות פנים וחוץ ארגוניים להגדלת הקשר בין הארגון לבריאות העובד ולהקטנת ימי ההיעדרות מעבודה. מערך הטבות מעולם בריאות וה-Life Style לעובדי הארגון ובני משפחותיהם.

  • בדיקות רפואיות בתוך הארגון
  • ימי בריאות מרוכזים בתוך הארגון
  • הטבות והנחות בצריכת מוצרים שונים מעולמות רפואיים ופארארפואיים
  • הטבות בטיפול גוף- נפש- רגש

ניהול מערך בריאות ואורח חיים ארגונית, אפיון והגדרת הצרכים הארגוניים וכלים להגדלת מסחריות ונאמנות ארגונית כפועל יוצא מצרכי הארגון ומאפייניו:

  • תוכניות לניהול בריאות בתוך הארגון
  • תוכניות מנהלים להתמודדות עם עומס
  • · תוכניות בריאות להפגת מתחים