תוכניות ניהול בריאות ואורח חיים ארגוני להגדלת תפוקות בארגון

תוכניות רבעוניות ושנתיות לניהול בריאות בתוך הארגון כולל בדיקות רפואיות וימי בריאות מרוכזים בתוך הארגון; הטבות והנחות בצריכת מוצרים שונים מעולמות רפואיים ופארארפואיים ובטיפולי גוף- נפש- רגש וכן תוכניות מנהלים להתמודדות עם עומס ותוכניות בריאות להפגת מתחים.

טרם נרשמו תגובות.

רשימת תגובה

תגובה