צו מניעה לווק ההסדרים תוכנית אסטרטגית למנתחים להפעלה מיידית

צו מניעה לסעיפי בחירת רופא בחוק ההסדרים
תוכנית פעולה אסטרטגית להפעלה מיידית

רופאים מנתחים: לא חייבים להתהלך עם “מטרה על הגב” כשהאוצר יורה כל יום חץ חדש.

בחודשים הקרובים עד יולי 2016, מועד תחולת סעיפי חוק ההסדרים לעניין בחירת רופא, חיוני לעצור אותו ואת תחולתו ולנהל תוכנית פעולה מסודרת לא רק למניעת החוק,  אלא גם להגנה על מקצוע הכירורגיה לא רק בהווה גם לעתיד.
מחובתנו למנוע לא רק את ההשלכות הפיננסיות של החוק על פרנסתכם, אלא גם לשתף את הציבור בהשלכות החוק- והפגיעה הממשית שלו בחופש הבחירה וההרס הפוטנציאלי של ענף כה חשוב ברפואה. והאחריות עלינו.
ישנם מספר אפיקי פעולה חיוניים שיש להפעיל מיידית ולרכז כוחות ומשאבים לשם כך
אני מאמינה שפעילות מסודרת באופן הזה יכולה לייצר אימפקט משמעותי שיכול להניע תהליך בדיקה מחדש או השהייה של הנושא- חייבים לנסות.
עכשיו הכפפה אצלכם.

לכל שאלה – ורד זילברברג vered@manage-med.com

חוק ההסדרים כפי שאושר בכנסת – שווה קריאה זה רק 5 עמודים (1561- 1565)

תמצית הפגיעה או הסכנה של חוק ההסדרים – למה זה בעצם רע לנו?

חוק ההסדרים פוגע במקצוע הרפואה הכירורגית בטווח המיידי- את הסיבות כולנו מכירים.
• חוק ההסדרים פוגע במטופלים – הפגיעה בחופש הבחירה שלהם יש לה השלכות מרחיקות לכת על עתיד ואיכות הרפואה.

• ישנו מהלך שלם של “סימון” ציבור שלם של רופאים מנתחים עם “מטרה על הגב”.
נעשית דה לגיטימציה של הזכות של רופא להתפרנס בהטעייה של הציבור באמצעות קמפיין מסרים אגרסיבי המאשים ציבור רופאים שלם בהרס הרפואה הציבורית . אל לנו להתבלבל- מקצוע זה הוא משאב חשוב מאין כמוהו לנו הציבור והאינטרס הציבורי הוא להגן עליו ולשמרו.
• מעל לכל חוק ההסדרים הוא התערבות לא סבירה של השלטון בכוחות השוק ובתחרות החופשית ויש כאן גם פוטנציאל אפשרי של פגיעה בחופש הבחירה ובחופש העיסוק דרכו.
מה עושים?
ישנם מספר צעדים שחיוני לנקוט בחודשים הקרובים לניהול המהלך ההרסני ובמטרה להופכו.
חיוני – לזהות את הכוחות הפועלים את המניעים הגלויים והסותרים את השותפים אסטרטגיים ולחדד את המסרים בכמה אופני פעולה חיוניים שיצטרכו לעבוד יחד במהלך משולב:
הק הציבורי חיוני גיוס כולל של מודעות ציבורית וגיוס ארגונים ציבוריים  למאבק
1. הקול הציבורי הוא המנוף החזק ביותר עבורנו- איך מגייסים אותו?

גיוס הקול הציבורי להתנגדות למהלך הוא חיוני. ורופאים שפועלים לבד זה מהלך שנידון לכשלון.

א. לובי ציבורי בשיתוף ובגיוס ארגונים וגופים שאמונים על שמירה על האינטרס הציבורי- להגנה על האינטרס הציבורי:
מסרים עיקריים:
1. זכות הציבור לבחירת רופא .
2. זכות הציבור לשמירה על המאפיין העיקרי בפוליסת הבריאות לשמה הוא שילם – בחירת רופא.
3. נכס ציבורי – רופאים מנתחים- שמירה על מקצוע הרפואה כחלק מהאינטרס הציבורי- אסור לאפשר להרוס את המקצוע .

ב. גיוס ארגונים האמונים על שמירה על האינטרס הציבורי:

יש לגייס  ארגונים מובילים: אמון הציבור, איכות השלטון, וארגונים חברתיים מובילים לעשייה מיידית ולחץ מאסיבי חריף. ייתכן וייגוייסו גם קולקטיבים מובילים במשק.
ג.  מהלך יחצנ”י כולל להעלאת המודעות הציבורית לנושא הפגיעה במטופל דרך החוק והשלכותיה
המשמעות הקשה ביותר של חוק ההסדרים היא סתימת גולל על אפשרות בחירת מנתח , ומתן מנדט מלא לחברות ביטוח לסוגיהן לקביעת טיב ואיכות הרפואה דרך דרך רשימות הרופאים. האינטרס של המבטחת אינו רשימה טובה יותר אלא זולה יותר. זה אינטרס מנוגד לאינטרס של המטופל והפיכה על פיה של כוחות שוק.
ד. גיוס מערך תקשורתי אגרסיבי ודומיננטי עם יחצ”ן ולוביסט מוביל:

מסרים מובילים:

– מידע ויידוע על ההשלכות למטופל קצר ואורך מועד

– פירוק סעיפי החוק ונימוקי האוצר והסבר נגד שמציג את הטעות וההטעייה המכוונת.

– בדיקת האינטרס הציבורי האמיתי – בחירה!

– העובדה שאין מענה בציבורי תגדיל את התורים ואין אלטרנטיבה אמיתית לכן יש להשהות כל טיפול כזה עד שיהיה פתרון אמיתי ונראה לעין.

ה. מהלך ויראלי כולל לפעילות רחבה בקרב קהילות ברשת וקהילות חולים מטופלים גמלאים ארגונים ועדים הקמת מהלך “רפואה בריאה” . והנעתו לתהליך ויראלי שלם וסוחף מאוד.

2. בחינה משפטית לקראת הגשת תביעות לבג”צ
הזוית המשפטית- פגיעה בחופש הבחירה- הינה פגיעה בחופש העיסוק של רופאים?
ישנה שאלה משפטית מהותית- שנדרשת לה התבוננות משפטית אם חוק יסוד חופש העיסוק לא נפגע כתוצאה מפגיעה בתחרות דרך פגיעה ביוכלת הבחירה והגבלת רשימות מנתחים .
את הזוית המשפטית חיביים לבדוק- העובדה שמטופל מוגבל ביכולתו לבחור רופא הינה התערבות מאסיבית בתחרות חופשית ואולי גם בחופש העיסוק מתוקף כך. המבטחת תקבל את הכוח המלא להחליט מי נכנס ומי לא לרשימותיה- והמטופלים לא יוכלו לקבל החזר על רופאים וזאת למרות ששנים רבות הפוליסות שלהם תמכו בכך.
יש לגייס ייצוג משפטי ברמה הגבוה ביותר עצמאית או דרך הארגונים הללו עדיף גם וגם ולהגיש לאחר בדיקה תביעות רלוונטיות לבג”צ.

3. שילוב כוחות של ארגוני הרופאים והכירורגים
למהלך אחיד ואגרסיבי להגנה על מקצוע הרפואה ותיקון העיוות התקשורתי שנוצר כתוצאה ממסרים חד צדדיים כמהלך כולל לשמירה על שמו הטוב של מקצוע הכירורגיה.
א. בדיקה משפטית של הפגיעה בחופש העיסוק מהזוית של הרופאים .
ב. בניית מהלך תיקשורתי ויחצנ”י בגיוס לוביסט וניהול שיתופי שיכלול את שורת המסרים האסטרטגיים הבאים:
  • מתן תשובה ברורה וחד משמעית לנושא האחריות לכאורה של רופאים על הרס הרפואה הציבורית
  • כתיבת אינספור  סיפורים מדוע הרס הרפואה הציבורית מוטל על האוצר מזוית המטופל כולל פתרונות אפשריים.
  • מחשבוני שכר שיציגו את השתכרות רופאים לצד השתכרות מקצועות חופשיים אחרים במשק ויעשו דה לגיטימציה הפוך- לאלה שמכפישים את המקצוע
  • מהלך- “מצילים את מקצוע הרפואה” דרך כתבות תומכות וסיפורים משולבים של מטופלים+ רופאים.
  • דרישה מסודרת מהאר”י לפעול מיידית בכל האמצעים המופיעים כאן ולהפסיק את השתיקה הרועמת והמכוונת מיידית ו\או הקמת ארגון מתחתיו שמאגד את כל הכירורגים.
  • בדיקה לעומק משפטית וחוזית כולל פתרונות “יצירתיים” לשורת צעדים שנועדו להגביל את הכירורגים ובהם הגבלות ביטוחיות , הגבלות השתכרות והדרישה להכפפת התשלומים תחת בתי החולים.

צעדים אופרטיביים נוספים שיש לדון בהם בהקדם:

Group Practice כפתרון לחוק ההסדרים?

אפשר וצריך להתארגן ולבנות מנגנונים שיגדילו את כוח המיקוח של הרופאים מול חברות הביטוח.

נסיוננו הרב בקבוצות רופאים Group Practice לסוגיהן מלמד כי לקבוצה יש תמיד כוח  מיקוח טוב יותר מול המבטחת

חשוב מאוד לנהל התאגדויות נכונות ולא מתוך “היסטריה” כפי שהגדיר זאת אחד הרופאים הבכירים בתחום.

ניתן לנהל נכון את האינטרס של הרופאים במנגנוני איגוד שונים ולנהל כוח מיקוח טוב יותר סביב נושא מחירונים

מהלך כולל ל”קבוצת מיקוח” מול חברות הביטוח הפרטיות כמענה לחוק ההסדרים

בדומה למודלים של קבוצות רכישה- קבוצות מיקוח הן כוח.

התארגנות נכונה בתהליך המאבק ופתרון המשבר לחוק ההסדרים חשוב שתידון גם באפשרות לנהל כוח מיקוח מרוכז של רופאים מכל אחד מהאיגודים המקצועיים של הכירורגיה

וקביעת “סרגלי מחירונים” נוקשים לתחום שמהם לא ניתן יהיה לרדת . ההמלצה שלנו תהיה לנהל אותם במחירונים גבוהים מאוד. אם תושג הסכמת רוב.

זהו מהלך שנשמע מורכב אך ניתן ליישבו למען אינטרס הכלל.

ייעוץ נכון ובניית מבנה סגור לנושא יכולה להעמיד את חברות הביטוח לראשונה מצב בו הן עצמן ידרשו להחזיר את המצב לקדמותו ויפעילו הן לחץ\ לובי

על האוצר לסגת מהחוק. או להקפיאו   .