Corporate Medicine- ניהול מערכי בריאות בארגונים ככלי מסחרי

תפיסות מתקדמות בניהול רווחת הפרט בארגונים.

איך מעצימים את תפיסת העובד לגבי מקום עבודה בעזרת כלים של רפואה ובריאות?
כיצד יכולה רפואה מונעת פנים ארגונית להוות כלי להגדלת תפוקות העובד?
כיצד מרוויח הארגון ממעורבות ב-Corporate Medicine?
כלים חדשניים לניהול ארגוני של מערכי רפואה ובריאות- איך עושים את זה?

בעבר הלא רחוק נהוג היה לנתק את הקשר בין רפואה וארגון או חברה.

התפיסה הרווחת היתה כי רפואה הינה דבר אינדיוידואלי פרטי, ארגון הוא לא. מהותו של הקשר הארגוני המסורתי יותר, לפיו המידור בין העובד לארגון נשמר, שמרה גם על ניתוק בכל האסקפטים של בריאות העובד ורווחתו.

המהלכים המתקדמים של ניהול רווחה ופרט בארגונים, לצד התפתחות תפיסות מתקדמות מאוד לבניית מיכל ארגוני המאפשר לעובד בין היתר גם רמת אמון גבוהה בארגון, איפשרה פתיחה של אספקט חדש: ניהול מערכי רפואה ובריאות ארגוניים עבור ולמען העובד.

ארגונים רבים מרחיבים ומגדילים את מערכי ה- Corporate Medicine  שלהם. מדובר בהמהלך לא יקר, אך עם ערך כספי  עצום- הן מבחינת הגדלת התפוקות והן מבחינת הגדלת ערכים אקוטיים נוספים: שימור עובדים, צמצום ימי היעדרויות, ניהול רמת מחוייבות לארגון ועוד מביאה ארגונים רבים לחיפוש אחר מקורות להגדלת מערכי רפואה בריאות פנים וחוץ ארגוניים.

הערכים המוספים והמטרות ב- Corporate Medicine:

  1. הגדלת  הקשר התפיסתי “הארגון דואג לך ומטפל בך” ומתוך כך הגדלת רמת ההתקשרות והמחוייבות של העובד ובני משפחתו של העובד למקום עבודתו.

2. מחקרים שנעשו אודות הקשר בין שביעות רצונו של עובד ממקום עבודתו לבין התמיכה של מקום עבודה בעובד בעת חולי, הצביעו על קשר גבוה מאוד- עובדים רבים ציינו שמקום העבודה שלהם הוא חם ונאמן להם, בעיקר בשל הדרך בה מקום העבודה התייחס לנושא בריאות וחולי.הגדלת תפוקות עובדים כתוצר של ‘רפואה מונעת’. ארגונים רבים הבינו את יכולתם לצמצם היעדרויות מעבודה כתוצאה מניהול נכון  של מהלכי רפואה.

3. בארגונים גדולים, היכולת לבצע חלק גדול מבדיקות שיגרתיות וגם מורכבות יותר בתוך הארגון

(ראה- מערכי רפואה לארגונים) הביאה לצמצום ניכר של ימי היעדרות מהעבודה.

4. ארגונים רבים מדווחים על “תוצר לוואי” חיובי שמתרחש עם הכנסת כלים ומערכים של רפואה ובריאות לתוך הארגון: בארגונים רבים נרשמה הקטנה דרמטית בדיווח על היעדרויות כתוצאה מחולי ורישומי ימי המחלה קטנים באופן עקבי ככל שהארגון מעורב יותר בבריאות העובד ובשירותי הבריאות והרפואה.

5. הטבות לעובד בדומה לכל הטבה ארגונית אחרת, מגוון ההטבות בעולם של בריאות ואורח חיים הוא אינסופי. אולם בשונה מהטבות אחרות, ובאופן מיוחד במקרה של הטבות ברפואה אקוטית (למשל קיצור תור לרופא מומחה או קיצור תור לניתוח), ערכן הנתפס גבוה משמעותית. כל מהלך רפואי אקוטי הוא דרמטי, וככזה כל ליווי בתוכו נתפס כחשוב ובעל ערך גבוה. מעורבות של ארגון בהטבות או שירותים מסוג כזה מייצרות קשר ערכי גבוה.

6. תוכניות ניהול בריאות ורפואה ארגוניות ואישיות הן כלי אפקטיבי להגדלת תוצרים ותפוקות. הדוגמאות הבולטות: ניהול מהלכי  Stress בדרגים שונים בכלים טיפוליים; ניהול מערכי שיפור זיכרון, תפיסה וראייה; ניהול מערכי גמילה מהתמכרויות (השפעת הפסקות עישון על זמן עבודה)


בישראל- ManageMed מנהלת עבור ולצד ארגונים מערכי בריאות ורפואה על כל האספקטים שלהם.

למידע נוסף   פנו אלינו עכשיו או ישירות למייל :info@manage-med.com