MESA

(Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration (MESA

for

Obstructive Azoospermia

מתי נבחר בניתוח? למי הוא מתאים?

עם סיום הבירור, הגברים המיועדים לניתוח מאובחנים כלוקים באזואוספרמיה חסימתית.

הגורמים לבעיה יכולים להיות מולדים, כגון נשאות של CF (Cystic Fibrosis) או בעיה התפתחותית של המערכת האורוגניטלית, או נרכשים, כגון חסימות בדרכי הזרע משניות לדלקות או ניתוחים.

יתרונות הניתוח המיקרוכירורגי

מכיוון ששיעור ההצלחה בהפקת זרע באזואוספרמיה חסימתית נושק ל-100%, היתרונות של הניתוח המיקרוכירורגי קשורים לכמות הזרע שניתן להפיק בגישה זו.

בעוד שבניתוחים הקונבנציונליים המיושנים ניתן להפיק כמות זרע קטנה ביותר, המחייבת לרוב חזרה של מספר לא מבוטל של ניתוחים בהרדמה כללית, הרי שב-MESA ניתן להפיק כמות רבה ביותר של תאי זרע, מתוך כוונה למנוע צורך בכל ניתוח עתידי נוסף אצל הגבר. בניתוח זה משתמשים בחלק קטן מהזרע המופק בניתוח, ואת השאר מקפיאים. לעתים, בהתאם לרצון הזוג, מוקפא כל הזרע המופק, וניתן לקחת אותו לכל מקום בעולם, להמשך טיפולי הפריה.

הרדמה
הניתוח מתקיים בהרדמה כללית קלה.

תוספת אלחוש מקומי מיוחד של חבל הזרע והחתך הניתוחי, מביאים לכך שרוב המנותחים מתעוררים מהניתוח ללא כל כאבים.

אשפוז

לרוב הניתוח מתבצע ללא צורך באשפוז

התאוששות

זמן החלמה ממוצע מניתוח עומד על 3-7 ימים.

למידע נוסף ולקביעת תור צרו קשר