Private Medical Management Department

מחלקת ניהול רפואה ייעודית לכל ארגון בהתאמה אישית

ManageMed מעמידה לרשות כל ארגון מחלקת ניהול רפואה ובריאות מתמחה, המלווה את העובד בכל מהלך רפואי אקוטי אליו הוא נדרש במטרה לקבל טיפול רפואי ברמה הטובה ביותר.

בעולמות של “רפואה אקוטית” או רפואה התערבותית, בעתות מצוקה- מוצאים ארגונים רבים ועובדיהם כי המבוך הבלתי נגמר של חיפוש הרופא הנכון, המסע המפרך ולפעמים הארוך מדי של להגיע אליו, ניהול כל נושא חוו”ד שנייה, זימוני תורים ניהול התחייבויות והחזרים ותיקי הביטוח- כל אלה מעמיסים עומסים רבים מאוד על העובד הזקוק למענה ברמה הגבוהה ביותר ובאופן מיידי ומפריעים מאוד בדרך להחלמה.

קיומו של ביטוח רפואי טוב חשובה מאוד אך אינה מספקת, וכפי שמגלים רבים ברגע האמת, חשובה מאוד קיומה של יד מכוונת ומסייעת במבוך האינסופי של ניהול התיק הרפואי במקום בו כל דקה קובעת. לאורך כל המהלך הרפואי ManageMed מהווה מחלקה ראשונה ברפואה- ליווי אישי פרטני של כל עובד ארגון בכל התהליך הרפואי כולו על כל שלביו:

  • ליווי בהגעה לרופא הנכון ומחקר מיהו הגורם הטיפולי הנכון
  • קיצור זמני המתנה לייעוץ אצל המומחים המובילים בתחומם
  • קיצור זמני המתנה לפרוצדורה רפואית
  • חוו”ד שנייה והצלבת מידע  בבדיקות, פענוח, מומחה

השירותים שאנו מעניקים לליווי תמיכה וניהול כל האספקטים תומכי הטיפול הרפואי מוענקים לארגון ולמטופל ללא תשלום ותחת הפוליסות הביטוחיות של הארגון ושל המטופל.

ManageMed Global- קשרינו הענפים עם בתי חולים ורופאים ברחבי העולם מאפשרים לנו במידת הצורך לתת מענה גם במרכזים רפואיים ברחבי העולם.